App JWS – Publisher se yon App Apple iOS ak Google Android pou pwoklamatè Temwen Jewova yo ak elèv LNTNF yo.

Itilizasyon JWS – Publisher, pèmèt tout pwoklamatè kongregasyon an:

JW-Scheduler-Publisher-Edition-App-Logo
JWS - Publisher

Pou itilize App JWS – Publisher kongregasyon w dwe ap itilize JW Scheduler (Desktop Edition). Si kongregasyon w pa itilize JW Scheduler (Desktop Edition), ou pap ka itilize App sa. Si w se yon ansyen epi w ta renmen eseye JW Scheduler (Desktop Edition), silvouplè ale sou www.JWScheduler.com pou telechaje.

KARAKTERISTIK

Asiyasyon Reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè

Gade asiyasyon LNTNF k ap vini, sa gen ladan l:

 • Trezò ki nan Pawòl Bondye a
 • Byen Prepare w pou Travay Predikasyon an
 • Lavi nou Antanke Kretyen
 • Prezidan
 • Asiyasyon Priyè ak Lekti

Asiyasyon Diskou Piblik

Gade asiyasyon Diskou Piblik k ap vini, sa gen ladan l:

 • Diskou Piblik – Lokal
 • Diskou Piblik – Soti

Asiyasyon Reyinyon Wikenn

Gade asiyasyon Reyinyon Wikenn k ap vini, sa gen ladan l:

 • Prezidan Wikenn
 • Lektè Toudegad

Pwogram Reyinyon

Gade Pwogram Reyinyon pwochen 2 semèn, sa gen ladan l:

 • Reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè
 • Reyinyon Wikenn

Pwogram Predikasyon

 • Gade Pwogram Predikasyon pwochen 2 semèn

Remèt Rapò Sèvis

 • Remèt Rapò Sèvis ou pou mwa a bay kongregasyon w nan App JWS – Publisher

Travay

Gade tout Travay k ap vini, sa gen ladan l:

 • Akèy
 • Sekirite
 • Son
 • Videyo
 • Estrad
 • Mikwofòn
 • Netwayaj Sal Wayòm
 • Swen Jaden
 • Ospitalite Oratè Piblik
 • Zoom Host

Evènman Kongregasyon

Gade tout Evènman Kongregasyon, sa gen ladan l:

 • Vizit Siveyan Sikonskripsyon
 • Asanble Sikonskripsyon
 • Kongrè Rejyonal
 • Diskou Espesyal
 • Memoryal
 • Jou Antretyen Sal Wayòm, eksetera.

Anons Kongregasyon

 • Li nenpòt Anons Kongregasyon ki resan

LÒT KARAKTERISTIK

Notis

JWS – Publisher ap voye w yon notis lè w gen yon nouvo asiyasyon LNTNF, Reyinyon Wikenn oswa Asiyasyon Diskou Piblik, Travay. Ou ka aktive oswa dezaktive karakteristik sa nan Reglaj.

Rapèl

JWS – Publisher pèmèt ou fikse rapèl anvan pwochen asiyasyon w ak travay w. Ou ka fikse yon premye Rapèl plizyè jou oswa semèn alavans, ak yon Dènye Rapèl plizyè èdtan anvan asiyasyon w oswa travay w

Tout Rapò Sèvis ou

JWS – Publisher pèmèt tout pwoklamatè yo wè tout Rapò Sèvis ou te deja voye pou ane ki sòt pase, sa gen ladan l Total yo ak Mwayèn yo. Annik tape sou paj Me a.

Delege

JWS – Publisher pèmèt ansyen yo mete yon delege pou nenpòt Pwoklamatè nan kongregasyon an. Sa vle di delege ap ka wè pwochen Asiyasyon oswa Travay, ak voye Rapò Sèvis pou yon pwoklamatè.

Scroll to Top
Scroll to Top